Voorwaarden

 

 1. Een week (7 nachten) is van zaterdag tot zaterdag, vrijdag tot vrijdag of maandag tot maandag. Een midweek (4 nachten) is van maandag tot vrijdag en een weekend (3 nachten) is van vrijdag tot maandag. Aankomsttijd is 15.00 uur en vertrektijd is om 11.00 uur. In overleg met en na toestemming van de verhuurder kan hiervan worden afgeweken.
 2. Na reservering van de woning ontvangt u de factuur en moet u 50% aanbetalen. Verder ontvangt u een bevestiging van de reservering en deze dient u ondertekend terug te sturen. U dient het resterende bedrag (50%) uiterlijk zes weken voor aankomst te hebben betaald.
 3. Indien u de vakantie annuleert, wordt door de verhuurder 50% van de reeds voldane aanbetaling ingehouden. Indien u reeds het volledige bedrag heeft voldaan, dan wordt 25% van de huurprijs teruggestort. Echter bij annulering binnen de periode van vier weken voor aanvang van de huurperiode zal er geen enkele vorm van restitutie plaatsvinden. Wij adviseren u derhalve om een annuleringsverzekering af te sluiten.
 4. Het volledige huurbedrag dient zes weken voor aanvang van de huurperiode betaald te zijn. Indien u hieraan niet voldoet, vervalt uw boeking en treden de bepalingen zoals hierboven onder punt 4. vermeld, in werking, gelijk aan annulering.
 5. Huurder dient bij aankomst een borgsom van € 225,- contant te voldoen. Terugbetaling van de borgsom, vindt onder eventuele inhoudingen plaats direct bij vertrek (a contant) of binnen een periode van 2 weken na afloop van de huurperiode. Terugstorting van de borgsom, of een gedeelte daarvan, zal in het laatste geval geschieden via een bankoverschrijving.
 6. Verhuurder accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor de gevolgen van ongevallen die huurders, van welke leeftijd ook, in of nabij het appartement overkomen.
 7. Huurder is volledig verantwoordelijk voor welke schade dan ook, die door hem of zijn mederhuurders is ontstaan en dient de verhuurder daarover onmiddellijk te informeren.
 8. Huurder kan door verhuurder verzocht worden om het gehuurde object per direct te verlaten; indien eigendommen worden vernield of misbruikt, dan wel in geval van klachten van de omwonenden.
 9. Verhuurder gaat ervan uit dat huurder een reis- en annuleringsverzekering heeft afgesloten, dan wel eventuele risico’s van annulering voor eigen rekening neemt. Huurder dient tevens over wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te bezitten die gedurende de huur periode geldig is.
 10. Het is niet toegestaan om fietsen, bromfietsen of andere vervoermiddelen te plaatsen of te stallen in de gemeenschappelijke ruimtes, waaronder zijn begrepen de galerijen.
 11. Huurder en gebruikers dienen te allen tijde geluidsoverlast te voorkomen. Hieronder is begrepen het maken van muziek, alsmede geluidshinder veroorzaakt door televisie, radio of anderszins. Gebruik van (geluids-) apparatuur is op balkons en de galerijen niet toegestaan. Tussen 23.00 uur en 08.00 uur moet elke vorm van geluidshinder worden vermeden, ook op de galerijen en in de kelderruimtes.
 12. Huurder en gebruikers dienen zich ervan te onthouden voedsel en/of vuilnis naar buiten te werpen. Het kloppen van kleedjes e.d. mag geen overlast bezorgen aan andere bewoners.
 13. Lege flessen dienen te worden gedeponeerd in de glasbak (gele bak op het parkeerterrein tussen beide trapopgangen). Groter afval kan gedeponeerd worden in de daarvoor bestemde containers op hetzelfde parkeerterrein. Te allen tijde dient het vermeden te worden dat trappenhuizen en galerijen worden vervuild of op enigerlei wijze (tijdelijk) voor opslag worden benut.
 14. Aan de zeezijde van van de Alexanderflat mag geen was worden gedroogd, noch op, noch aan de balkons.
 15. Op galerijen, in trappenhuizen en in de kelderruimten mogen geen kinderen spelen.
 16. Parkeren bij de Alexanderflat mag uitsluitend plaatsvinden op de hiervoor aangegeven parkeerplaatsen op het terrein bij de Alexanderflat. Met gebruikmaking van de parkeervergunningkaart (achter de voorruit van de auto) is het mogelijk om kosteloos te parkeren op alle als zodanig aangegeven parkeerplaatsen in Bergen aan Zee m.u.v. de parkeerplaatsen op het Van der Wijckplein aan de vóórzijde van de Alexanderflat en de parkeerrplaatsen langs de Kerkstraat. De opritten van het achter de Alexanderflat gelegen gebouw van de Reddingsbrigade dienen te allen tijde niet te worden geblokkeerd. De parkeervergunningkaart dient door huurder bij het definitieve vertrek uit het appartement in het appartement achtergelaten te worden. Bij verzaking van deze plicht wordt aan huurder achteraf een schadevergoeding van € 150,- in rekening gebracht, hetgeen verrekend zal worden met de vooraf betaalde borgsom.
 17. Het is te enen male verboden om op het balkon of op de galerij een grill of barbecue (houtskool, elektrisch of gas) te gebruiken.
 18. Het appartement is rookvrij. Roken op het balkon is uiteraard wel toegestaan.

 

Het meebrengen en houden van huisdieren is slechts toegestaan na nadrukkelijke toestemming van de verhuurder en hiervoor wordt een toeslag in rekening gebracht.